Uncategorized

Hur går en ischias behandling till?

Du kanske funderar på hur en behandling av ischias går till? Innan vi går in mer på ischias behandling, så är det bra att fastställa vad ischias egentligen är. Sedan även utröna skillnaden mellan äkta ischias och falsk ischias.

Ischias är i sig egentligen ett symtom och inte en egen diagnos. Det som sker är att du kan få en smärta som strålar ner från din skinka längs med ditt ben inom själva ischiasnervens utbredningsområde. Termen ischias används ibland även ospecifikt när det gäller rygg- och bensmärtor generellt.

Orsaken att man drabbas av ischias kan variera. Dock är det så att de allra flesta som drabbas, den ischiasen kan associeras med skada på en av ländryggens diskar, som då ger ett tryck på en av ischiasnervens nervrötter.

Ischiasnerven är i sig en stor och tjock nerv. Den har bildats från fem nervrötter från ländrygg-korsben. Det är helt enkelt förgreningar av nervrötter som går från nedre delen av ländryggen till korsbenet. Ischiasnerven är en av kroppens mest omfattande nerver samt att det finns en åt varje håll så att säga. En som går åt höger och en som går åt vänster. Nerven fortsätter sedan vidare genom sätesmuskulaturen samt att den rundar höftleden. Sedan så löper den mot baksidan av låret, ner mot ditt knä och ner i dina tår!

Falsk eller äkta ischias?

Man brukar skilja på falsk ischias och äkta ischias. Båda är dock smärtsamma att drabbas av. Den som kallas för den äkta, den orsakas på grund av en nerv i kläm eller att nerven irriterats uppe vid nervrötterna. Detta kan orsakas av ett diskbråck eller att det skett ett slitage i ländryggen.

När det gäller den som kallas för falsk ischias, så orsakas den av att det skett en kompression av ischiasnervens perifera delar. Alltså inte vid nervrötterna. Denna typ av ischias kan man drabbas av om man fått andra muskulära problem i rygg- och sätesmuskulatur, eller att man har ett roterat bäcken för att nämna några orsaker.

Hur behandlar man ischias?

När man då talar om ischias behandling, så är först och främst bra att få anpassade rörelser och en anpassad träning. Sedan kan det vara så att du måste behandla orsaken bakom din ischias, för som vi sa, det är ett symtom, inte en diagnos i sig. Det kan vara bra att göra olika övningar med stretchning i olika former, särskilt om det är den falska varianten. Är det så att du har drabbats av ischias på grund av diskbråck, så måste du först få hjälp med själva diskbråcket.

Sedan är det så att det finns även olika behandlingsformer som alla kan bidra till lindring så väl som de kan bidra till att du kan få en ökad aktivitetsförmåga vid ischias. Det kan då omfatta att du gör riktade övningar eller postural träning. Det kan även behövas smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Ibland kan det även hjälpa med medicinsk laser. Du kan också testa att använda dig av avlastande ryggskydd och stötdämpande skor.

Kommentera