Uncategorized

Företag med hållbara värderingar

I dagens samhälle börjar allt fler företag se sig själva i spegeln gällande företagets etik. Kunderna börjar bli mer och mer krävande gällande produkterna som köps – de ska helst vara etiskt tillverkade.

I dagens digitala värld sprids både goda och dåliga rykten om företag som en löpeld. Då är det viktigt för företagen att se till att de verkligen står för sina värderingar – för annars blir det ju bara tomt prat.

Arbetsförhållanden

Man får tyvärr ofta höra skräckhistorier om företag med förfärliga arbetsförhållanden.

  • Utnyttjande av barnarbetskraft är ett stort problem nu för tiden.

  • Omänskligt långa arbetsdagar för en oacceptabelt låg lön är mer vanligt än man kan tro.

Lyckligtvis finns det företag som håller starkt i sina värderingar gällande arbetsförhållanden. Företaget Swegmark säljer underkläder till damer, och de har en hög arbetsmoral som ser till att hela produktionskedjan har goda etiska villkor.

Ekologiskt tänkande

Det börjar bli väldigt populärt att handla begagnade produkter, och det är det mest miljövänliga sättet att konsumera idag. Däremot finns det vissa produkter som inte kan återanvändas, och då är det viktigt att nyproduktionen sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

  • Högkvalitativa råvaror skapar mer hållbara produkter.

  • Genom att inte använda sig av miljögifter eller onödigt mycket vatten under produktionen blir slutprodukten mer miljövänlig.

Tyvärr är massproducering av produkter av låg kvalitet ett stort problem idag.

  • Massproduktion innebär ofta att alla produkter inte kommer att förbrukas, vilket är slöseri med resurser.

  • Nyproduktion är generellt sett inte miljövänligt. Särskilt om det handlar om produkter av låg kvalitet som inte kommer att hålla länge.

Samarbeten

Många företag kan anse sig ha väldigt höga värderingar och goda etiska villkor. Vad de däremot inte alltid tänker på är vilka slags värderingar företagen de samarbetar med har.

Genom att samarbeta med företag med dåliga värderingar stöder företaget indirekt de dåliga värderingarna också. Därför är det viktigt att noggrant välja ut vem man samarbetar med.

Kommentera