Uncategorized

Skylthållare

För de som arbetar med reklam och marknadsföring i den fysiska miljön gäller det att kunna formulera sitt budskap på ett sätt att konsumenterna kan ta till sig detta budskap. Detta betyder till exempel att det inte är en bra idé att sätta up långa texter i liten text i rulltrappan till en tunnelbaneplatform då de som åker i rulltrappan rör sig för snabbt uppåt eller nedåt för att någonsin kunna ta till sig budskapet. Det är i sådana miljöer bättre att fokusera på ett kortare budskap med en snygg grafikisk inramning.

Men hänsyn till ovanstående är det med andra ord mycket viktigt att i detalj hålla koll på hur konsumenterna rör sig i utomhusmiljöer men också att hålla koll på vilka budskap som konsumenterna är mottagliga för i olika delar av utomhusmiljöerna. Det handlar också om att snabbt kunna ändra på budskapen allteftersom marknaden förändras med tiden och under säsongerna.

Rätt budskap på rätt plats

För att kunna placera sitt budskap på rätt plats måste reklammakarna ha tillgång till de platserna. Det rör sig om väggar i tunnelbanan, skyltar efter vägar, tavlor på offentliga toaletter och många andra platser. Det är endast genom att ha kännedom om konsumentens mottaglighet och samtidigt ha tillgång till de platser där konsumenten är mottaglig som reklamen kommer att nå sitt mål.

Placera budskapet och snabbt ändra budskap

För att kunna placera budskapet på de rätta ställena och för att snabbt kunna ändra budskapen på dessa platser behövs det flexibla skyltar som har skylthållare som är effektiva. Med effektiva menas här att skylthållarna inte bara håller skyltarna på plats på ett bra sätt men också att de är mycket enkla att ändra. Det kan ofta vara så att ett budskap behöver ändras under natten och då gäller det att det går snabbt. Att ha mycket bra skylthållare är därför mycket viktigt för framgång.